JAPANESE WOOD PRINT

 

                                   TSUKIOKA   YOSHITOSHI                                      TOYOKUNI KUNISADA 1

                                                                       PRINTS NAME                                                                                               PRINTS NAME

                                     SASAKI MORITSUNA                                 EDO NO HANA YORUNO FUKEI

                                                    EDO PERIOD   (1865)                                                                  EDO PERIOD (1847-1848)

                                                                         

 

                                            HOKUCHO                                                  UTAGAWA   YOSHIMORI

                                                                    PRINTS NAME                                                                                        PRINTS NAME

                                    NAKAMURA MATSUE III                                           YOSHIMORI GIGA

                                         EDO PERIOD (1824-1830)                                                EDO PERIOD (1830-1885)

                                                                                             

 

 

                                          KESAI EISEN                                                      KESAI EISEN

                                                                 PRINTS NAME                                                                                           PRINTS NAME

             EDO SHINOBAZU BENZAITEN NO SHUNKEI               OSANA ASOBI FUJI NO MAKIGARI

                                       EDO PERIOD (1840)                                                       EDO  PERIOD  (1824-1829)

                                            

                                                                                                                          HOME